Om oss med mål


MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMGÅNG


CEE STARTER har en bra mix av erfarenhet samt ungdomlig entusiasm. Teamet har erfarenhet av utveckling av olika digitala tjänster och produkter till konsumenter. Vår kunskap sträcker sig till aktiehandel, programmering, marknadsföring genom sociala medier med lansering av digitala plattformar b.l.a. Vi som driver  ceestarter i dag är en del av laget från eddbee group AB, men i morgon hoppas vi att få se dig som en av de nya medlemmarna i arbetsgruppen i ceestarter. Ett stort fokus för oss är att göra ceestarter till ett stort företag, därför vill vi också öppna upp för dig att ansöka om att arbeta med oss. Vi låter medlemmarna ansöka om olika tjänster i företaget, vi kommer fråga alla och hoppas snart få se dig här som en av oss.

AFFÄRSKONCEPT

CEE STARTER, här skall privatpersoner, bolag och organisationer kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Här kan man antingen sälja aktier, produkter eller söka pengar till välgörenhet och idéer. Alla som  köper premium medlemskap blir delägare i cee starter och på det viset skapas det ett klart incitament att få ett engagemang utöver det vanliga. Det är kostnadsfritt att registrera sig och att lägga upp om aktieförsäljning och välgörenhet. Föreningar lägger kostnadsfritt upp försäljningar av produkter eller tjänster.


Vårt mål är att skapa ett större internationellt företag verksamt inom segmentet lärande/nyttig ekonomi  med egen TV - Youtube kanal som riktar sig mot de stora breda konsumentgrupperna.


Vi börjar i Sverige och direkt efter att antalet premium medlemskap uppnåtts klona ceestarter plattformen konceptet och introducera det till  följande fokus länder. Germany, England, France, Belgium, Holland , Italy, Argentina, Spain , Russia, USA , Canada , China, Japan, Hong Kong, Indonesia, India, Switzerland, Sweden. Brazil, Denmark, Finland, Norway, Island, Mexico, Chile, Singapore, Australia, South Korea. 


CEE STARTER Sverige skall ha ett ägande upp till 20% av varje bolag i respektive land där konceptet införs. Resterande 80% tillförs  premium medlemmar och den drivande organisationen med VD och styrelse i varje land. TV - Youtube formatet kommer erbjudas varje lands marknad med marknadsmässiga villkor.
Om grundarna

eddbee groups affärsidé är att bygga digitala gaming plattformar med lärande interaktiv ekonomi ifrån aktiemarknaden. Tävlingar med social gemenskap utifrån aktiemarknaden i kombination med höga belöningssystem skall göra plattformarna till vinnare.

Man tävlar, skapar aktieportföljer och kommunicera med andra användare. som får tillgång till egna datoriserade autopilots algoritmer vilket gör att användarna enkelt skapar aktieportföljer för att tävla. Ambitionen  är att tjänsten skall nå globalt och vi har från början världen som vår marknad. Strategin för målet är  är bland annat att dela med oss från början vilket är en av flera anledningar om uppstarten av cee starter.