Skapa din musik i eget skivbolag


Känner du någon som älskar musik


Vi söker dig som kan skapa musik och till dig som kan skriva låtar. Vi vill att ni samarbetar tittar runt på nätet på bra låtar får idéer och producerar en digital CD om tio till tolv låtar som vi släpper på det nya skivbolaget THE record COMPANY band som vi förberett för er.


Lyssna på bra låtar ifrån You tube som ni inte känner till. Få idéer, bli inspirerade pröva er fram gå samman med flera och sänd oss ett mail om du/ni tror att ni kan göra världshitar, då satsar alla här på er digitala CD. Bolaget THE record COMPANY band kommer ni få driva med hjälp ifrån oss och alla CD köpare som då blir aktieägare.
Skriva egna låtar


Att skriva egna låtar kan göras på många olika sätt. Denna länkbeskriver olika knep och vad man bör tänka på när man skriver låtar. Först lite bakgrundsinformation om vad en låt egentligen är och vad som är själva syftet med den.


Poplåtar.se

Att göra en egen låt YOU TUBE  del 1


Att göra en egen låt YOU TUBE  del 2


Vi väntar med spänning på att få höra ifrån dig.

Upprätta avtal om vi ger annans musikt. Artistavtalet reglerar villkoren mellan oss som musikbolag  och artisten och ger alla parter en god grund för det fortsatta samarbetet.  Vi kommer tidigt reglera förhållandet mellan bandmedlemmar när det gäller fördelning av royaltyn och eventuella live-intäkter.

Inspelning och spridning av andras musik
Att göra en cover på någon annans låt räcker det att ta kontakt med NCB. Om bearbetningar av originallåten har gjorts, till exempel om musiken har fått ny text, måste man dock få tillstånd från rättighetshavaren (musikförlaget eller upphovspersonen personligen). Även den som bearbetat ett befintligt verk kan få upphovsrättsersättning.

Samplingar
Om musiken innehåller samplingar måste du ha tillstånd från både rättighetshavaren för musiken (upphovspersonen eller musikförlaget) och från den som äger inspelningen (vanligtvis skivbolaget).

Ersätta musiker och producent med royalty
Fördelen med att lämna ersättning till de medverkande i form av en viss procent i royalty är framförallt att skjuta kostnaden framför sig och på så vis inte belasta bolagets likviditet. Nackdelen kan vara att det blir administrativt betungande om du har många att avräkna till. Någon typ av royalty överenskommelse är dock vanligast när det gäller mindre skivbolag.

Starta skivbolag Skivbolagens roll har kommit att ändras en hel del sedan musiken börjat spridas digitalt i allt större utsträckning. Allt fler väljer att själva ge ut sin musik. Det finns dock en hel del att tänka på när man ska ge ut musik, vare sig den ges ut i fysisk eller digital form. Har du erfarenhet ifrån musik branschen så är du välkommen till att ansöka om att vara med och driva bolaget. Bolaget skall driva och handa ha många praktiska delar på vägen till framgång såsom.
Upprätta artistavtal


Välkommen att köpa en eller flera. Du kan antingen fylla i valfritt belopp eller välja de förvalda beloppen 100, 200, 500,1000 kr.


eddbee group AB, org.nr 559084-0897, äger samtliga 100% (10.000.000) aktier i THE record COMPANY band AB, org.nr ubv, handhas i bifirma, tills org.nr erhålls. Samtliga aktier är A-aktier med lika röster. eddbee group AB skall dela ut THE record COMPANY band AB, org.nr ubv när nedan mål nåtts till fullo.

Utdela 80 % (8 000 000) av samtliga A-aktier i THE record COMPANY band AB till 20 000 KÖPARE AV EN DIGITAL CD FÖR 100 KR i eddbee group AB (400) aktier per CD köp. CD KÖP med aktier gäller först till kvarn principen. 


THE record COMPANY band - VAR MED OCH ÄG DITT SKIVBOLAG  KÖP DEN KOMMANDE DIGITALA CD FÖR 100 KR  SÅ FÅR DU 400 AKTIER SOM INGÅR I VARJE CD KÖP

eddbee group AB

0.00 kr finansierat av 2,000,000.00 kr MÅLBELOPP (endast siffror)

0%
  • 0 Dagar kvar
  • 0 Investerare