PREMIUM MEDLEMSKAP FRÅN EDDBEE GROUP Med egen TV -Youtube kanal satsning - klicka här.


Premium medlemskap för 249 kr

Det ingår  två startpositioner i eddbee groups kommande aktietävling samt att använda tjänsten till fullo. Spel- och aktietjänster planeras att lanseras 2019 Det ingår också hjälp med att starta kampanjer med utrymme i vårt nyhetsbrev, inlägg på facebook  och tweets på Twitter. 50 aktier i cee starter ingår per premium medlemskap.

Om spel-och aktietjänsten

Vår spel- och aktietjänsten är en digital plattform med tävlingar och social gemenskap utifrån aktiemarknaden. Här kan man tävla, skapa aktieportföljer, kommunicera och handla med aktier. Med egna algoritmer (datoriserade pilotstyrda automatiska program) kan användaren (oavsett aktiekunskap) enkelt skapa aktieportföljer och deltaga på 28 aktiemarknader. 


Som användare kan man själv bestämma om man vill ta betalt av andra medlemmar som vill följa dig. Privatekonomiskt finns det också fördelar att användaren kan följa och agera efter duktiga medlemmar eller plattformens färdiga aktieportföljer. Dessutom finns det vinster genom att deltaga och arrangera olika aktiviteter som tävlingar m.m.


Välkommen att handla valfritt antal premium medlemskap. Det är förvalt ett (249 kr), två (489 kr), tre (747 kr) och fyra (996 kr) medlemskap, men det går att fylla in valfritt belopp.


eddbee group AB, org.nr 559084-0897, äger samtliga 100% (10.000.000) aktier i cee starter AB, org.nr ubv, handhas i bifirma, tills org.nr erhålls. Samtliga aktier är A-aktier med lika röster. eddbee group AB avser att dela ut cee starter AB, org.nr ubv när nedan mål nåtts till fullo. Erbjudandet är enligt "först till kvarn principen".


Utdela 50 % (5 000 000) av samtliga A-aktier i cee starter AB till 100 000 Stora premium medlemskap i eddbee group AB, d v s 50 aktier per premium medlemskap.

Premium medlemskap 249 kr, med två startpositioner i en global aktietävling och med fullt nyttjande av kommande spel-aktietjänst. Med delägarskap, 50 aktier ingår medlemskapet i cee starter. Samt få hjälp med lansering av din kampanj.

eddbee group AB

0.00 kr finansierat av 10,000,000.00 kr MÅLBELOPP (endast siffror)

0%
  • 0 Dagar kvar
  • 0 Investerare